eSOLAR d.o.o.

RegionHrvatska je među najlošijima po kapacitetu instaliranih solarnih elektrana u EU

Hrvatska je među najlošijima po kapacitetu instaliranih solarnih elektrana u EU

Dobro je poznata nezamjenjiva uloga Sunca u nastanku i opstanku života na Zemlji. U kontekstu proizvodnje energije, Sunce se može smatrati nuklearnim fuzijskim reaktorom koji u svojem središtu, gdje temperatura doseže 15 miliona °C, proizvodi nezamislive količine energije od koje se samo manji dio probija do Zemljine atmosfere, te se raspoređuje po površini u ovisnosti o rotaciji Zemlje. Do površine Zemlje dolazi oko 230 W/m2 što znači da u sat vremena do Zemlje dolazi više Sunčeve energije od količine koju čovječanstvo potroši u godini dana. No kako u stvarnosti stojimo sa praktičnim korištenjem ovog besplatnog fuzijskog reaktora na nebu?

Tehnički gledano, Sunčevo zračenje na Zemlji je moguće koristiti za proizvodnju toplotne energije (grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode) putem tzv. solarnih kolektora, te za proizvodnju električne energije putem tzv. fotonaponskih panela, odnosno u solarnim elektranama. To su dvije potpuno različite tehnologije i odvojeni postupci, a fokus ovoga članka je na proizvodnji električne energije, odnosno na solarnim elektranama. U 2019. godini u solarnim  elektranama je proizvedeno samo 2% ukupnih svjetskih potreba za električnom energijom. Prema izvještaju Međunarodne energetske agencije (engl. International Energy Agency – IEA), ukupno je u svijetu bilo instalirano 627 GW solarnih elektrana. Na području Europske unije nalazi se 21% ukupno instaliranih kapaciteta 130,7 GW instaliranih elektrana. Pandemija COVID-19 usporila je i izgradnju novih elektrana s obzirom da većina fotonaponskih panela dolazi iz Kine.

Novo ubrzanje razvoja ovog sektora očekuje se već u 2022. godini kada se predviđa godišnje povećanje kapaciteta za čak 125 GW novih solarnih elektrana. Potencijal Sunčevog zračenja u zemljama Europske unije, prikazan na slici ispod, govori u prilog tome da bi Hrvatska svakako trebala biti pri vrhu statistike korištenja energije Sunca u Europskoj uniji. No da li je tome slučaj? Republika Hrvatska trenutno na mreži ima priključeno 3.334 solarnih elektrana ukupne snage 124 MW, te hrvatsku taj navedeni podatak postavlja na listi zemalja članica EU na 24. mjesto (od 28). Po instaliranom kapacitetu elektrana, lošije su samo Estonija, Litva, Latvija i Irska – zemlje sa sjevera koje po potencijalu Sunčevog zračenja nisu ni blizu potencijalu kojeg Hrvatska ima na raspolaganju. Ako se posmatra udio ukupnih potreba za električnom energijom koje su namirene proizvodnjom iz solarnih elektrana, Hrvatska se tu također nalazi na začelju Europe, iza zemalja kao što su Bugarska, Rumunija ili Slovenija.

Ipak, do prije dvije godine, situacija je bila još i lošija, no izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji krajem 2018. godine pojednostavljena je procedura priključenja malih elektrana (za kućanstva) i stvoreni su povoljniji finansijski uslovi obračuna za krajnje korisnike (tzv. korisnici postrojenja za ‘’samoopskrbu’’). Usporedno sa zakonskim promjenama – 2019. godine postignut je i vrhunac pada cijene fotonaponske opreme, odnosno pad od gotovo 90% u odnosu na cijene iz 2010. godine (99,6% od 1976. godine!). Ove promjene su Hrvatsku tada ipak pomakle od instaliranog kapaciteta koji je u Hrvatskoj tada iznosio oko 50 MW čime se imalo manje instaliranih elektrana nego jedan Maribor! Danas se za solarne elektrane otvaraju nove mogućnosti novim zakonima koji se upravo usvajaju u Hrvatskom saboru – Zakonom o tržištu električne energije i Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.

Cilj novih zakona je usklađivanje sa europskim direktivama o demokratizaciji tržišta električne energije čime se uvode potpuno nove mogućnosti poput energetskih zajednica građana, povezivanja proizvodnje (tzv. agregatori), potrošači vlastite obnovljive energije i aktivni kupci. Usvajanjem novih zakona i donošenjem potrebnih podzakonskih akata, konačno će biti moguće i provoditi projekte izgradnje solarnih elektrana na višestambenim zgradama, građani i poduzetnici će se moći povezivati u energetske zajednice, a omogućit će se i projekti skladištenja energije s mogućnosti pružanja pomoćnih usluga. Osim (povoljnih) zakonskih promjena, prema svim najavama, neizbježno je i povećanje cijena električne energije čime će solarne elektrane postati još isplativije. Činjenica je i da bi svako od nas trebao težiti barem djelimičnoj neovisnosti od poremećaja koje se događaju na berzama električne energije. Potpunu ili djelimičnu energetsku neovisnosti moguće je postići upravo postavljanjem solarne elektrane na vlastitom krovu.

Želite graditi solarnu elektranu? Pozovite nas:

eSOLAR d.o.o.

+387 33 838 500

+387 33 833 863

+387 65 769 014

info@esolar.ba

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.