eSOLAR d.o.o.

SvijetMeđunarodna lista top proizvođača solarnih modula – februar 2022

Međunarodna lista top proizvođača solarnih modula – februar 2022

Kada je riječ o međunarodnoj listi top proizvođača solarnih modula, mjereći efikasnost ćelije koja izuzetno važna, za našu mjesečnu listu najboljih modula odabrali smo referentnu efikasnost od 21,5%. Lista od 22 komercijalna proizvoda pokazuje da PERC danas nije u mogućnosti da podrži efikasnost modula veću od 21,6% – jer su potrebni efikasni arhitekti i dizajneri sistema ćelija visoke efikasnosti koji mogu iznaći rješenja iznad datog nivoa. Inače, PERC je skraćenica za “pasivirani emiter i stražnji kontakt” ili “stražnju ćeliju”. PERC solarni moduli su izgrađeni od PERC ćelija, koje imaju dodatni sloj na stražnjoj strani tradicionalnih solarnih ćelija.

Kompanija Huasun čiju opremu i proizvode za teritoriju jugoistočne Europe distribuira projektantska kompanija iz oblasti solarne energije, eSOLAR d.o.o. iz Sarajeva, uvrštena je u ovogodišnju tabelu kompanija jer su projecirali veću efikasnost koja prelazi nivo od 22% – 22,2% i 22,1%. Danas postoji nekoliko serija modula sa efikasnošću od oko 21%, jer kreatori ćelija visoke efikasnosti nisu obavezni dostići taj nivo, ali za dizajn proizvoda iznad 21,5%, ćelijska tehnologija je ključna. Efikasnost i izlazna snaga su dvije ključne karakteristike solarnog modula. Iako postoji nekoliko načina za poboljšanje snage modula, kao što je korištenje veće veličine ćelija ili integracija više ćelija u modul, efikasnost zaista govori o sposobnosti solarnog uređaja da pretvori sunčevu svjetlost na površini u snagu. Zato ova lista uključuje samo najefikasnije solarne module.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.