eSOLAR d.o.o.

RegionSrbija usvojila uredbu o prosumerima: u tri koraka do struje iz solarnih modula

Srbija usvojila uredbu o prosumerima: u tri koraka do struje iz solarnih modula

Pravna i fizička lica iz Srbije koja žele da instaliraju solarne module i proizvode električnu energiju za vlastitu potrošnju, od sada će to moći učiniti na prilično jednostavan način. Status prosumera (eng. prosumer – producer+consumer) ili kupca-proizvođača, termin iz domaćeg zakonodavstva, daje im mogućnost da smanje svoje račune za električnu energiju, ali i doprinesu smanjenju zagađenja životne sredine. Mogućnost da građani postanu prosumeri je jedan od glavnih uslova za demokratizaciju energetike koja podrazumijeva da građani postaju aktivni učesnici na tržištu jer sami proizvode energiju, a na drugoj strani smanjuje se moć velikih energetskih kompanija.

Posle kupovine i ugradnje modula, građani bi samo trebali da se obrate snabdijevaču, posle čega bivaju priključeni na mrežu, saopćilo je Ministarstvo. Tada će svi kupci-proizvođači, kako se dodaje, dobiti dvosmjerno brojilo, što znači da svu proizvedenu električnu energiju predaju mreži, a na kraju mjeseca se vidi razlika, pa će ako su proizveli više nego što su potrošili, tu količinu prebaciti za sljedeći mjesec. Inače, Ministarstvo je ranije najavilo da će početkom septembra objaviti javni poziv za dodjelu subvencija za postavljanje solarnih modula.

Dvosmjerno brojilo, kako kažu upućeni u ovu problematiku, kupovaće sami prosumeri, neće ga dobijati besplatno, a dat će im mogućnost da iz mreže mogu da preuzimaju električnu energiju, što su dosad i radili, ali i da isporučuju energiju, koju će sada proizvoditi, u mrežu. Ipak, trebalo bi reći da će građani odnosno domaćinstva ipak morati da naprave dva koraka kada je riječ o saradnji sa državom, tačnije državnim firmama, a sa angažovanjem firme, koja će im ugraditi solarne module, ukupno tri. Prvi je, kako je spomenulo Ministarstvo, zahtjev snabdjevaču, za građane je to Elektroprivreda Srbije (EPS), da se promjeni ugovor o snabdijevanju, a drugi da se operatoru distributivnog sistema Elektrodistribuciji Srbije (EDS) dostavi originalna izjava izvođača radova sa potvrdom odgovornog izvođača radova da su uređaji, instalacije i mjerno mjesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima. Veoma je dobro rješenje da izmjenjen ugovor o snabdjevanju u slučaju domaćinstava, EPS šalje EDS-u, koji je u obavezi da pet dana poslije prijema ugovora, prosumera priključi na mrežu.

Proces priključenja na distributivnu mrežu je manje-više isti i za stambene zajednice i privredu, ali postoje i razlike. Tako će stambene zajednice prvo morati da zaključe međusobni ugovor o ulaganju u elektranu i međusobnim odnosima – kojim će se odrediti koliko svaki član učestvuje u investiranju u elektranu, i koji dio proizvedene električne energije mu pripada, pa da onda uđu u procedure da postanu prosumeri. Treba reći da će glavni partneri u procesu da neko postane prosumer biti snabdjevač električnom energijom, kod domaćinstava je to EPS, i Elektrodistribucija Srbije. Oni će imati obavezu da zainteresovanim kupcima pruže sve informacije.

Kako se navodi u Uredbi pravo da postanu prosumeri dobit će domaćinstva, stambene zajednice, kao i pojedinačni stanovi u okviru stambene zajednice u višestambenim zgradama, i firme. Domaćinstva i stambene zajednice stiču pravo na neto mjerenje (net metering) koje podrazumjeva da se za višak električne energije isporučene u mrežu u toku jednog mjeseca umanjuje račun u kilovat-satima u narednom mjesecu. Firme imaju drugi sistem obračuna, koji se zove neto obračun (net billing). Kod njih se višak električne energije preračunava u novac, i račun u narednom mjesecu se umanjuje za taj iznos. Veoma je važno da status prosumera može da se dobije samo ako je instalirana snaga solarne elektrane ista ili manja u odnosu na odobrenu snagu priključka za potrošnju. Iza ovog zahtjeva se krije namjera države da prosumer proizvodi električnu energiju za svoje potrebe, a ne za prodaju. Slično ograničenje imaju i druge države u regionu, na primjer Slovenija i Hrvatska. Uredba donosi još jednu mjeru koja bi trebalo da sprovede ovu namjeru države. Naime, svake godine 1. aprila podvlači se crta: ako je u prethodnih 12 mjeseci prosumer predao više energije nego što je preuzeo od snabdjevača i potrošio, razlika ostaje snabdjevaču bez naknade, a ako je potrošio više nego što je preuzeo od snabdjevača, mora da plati razliku. Drugim riječima, ne isplati mu se da proizvodi više energije nego što troši. Treba reći da, tehnički gledano, prosumer svu energiju koju proizvede predaje snabdjevaču, a energiju za svoju potrošnju vuče od snabdjevača. Obračun poreza, akciza i naknada za prosumera se obavlja na osnovu utrošene električne energije umanjene za višak iz prethodnog mjeseca.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.