eSOLAR d.o.o.

RegionVlada Hrvatske usvojila uredbu o podsticanju proizvodnje el. energije iz OIE

Vlada Hrvatske usvojila uredbu o podsticanju proizvodnje el. energije iz OIE

Vlada Hrvatske je usvojila dugoočekivanu uredbu o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije kojom se, kako se navodi, olakšavaju administrativne procedure i omogućava povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Još uvijek se, međutim, čekaju pravila i cijene za priključenje na mrežu. Uredbom su propisani uslovi za dobijanje i korištenje podsticaja, kako tržišnih premija, tako i garantovane otkupne cijene, navodi se u saopštenju vlade. Tako je, na primjer, propisano da operator tržišta energije najmanje jednom u tri godine sprovodi javno nadmetanje za dodjelu tržišne premije i/ili podsticanje garantovanom otkupnom cijenom, a u okviru raspoloživih kvota.

Također, nosilac projekta koji sa operatorom tržišta energije sklopi ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije po garantovanoj cijeni mora za svoje postrojenje steći status povlaštenog proizvođača električne energije u roku od četiri godine. Uredbom se uređuje metodologija za izračunavanje maksimalnih referentnih cijena električne energije, maksimalnih garantovanih otkupnih cijena, zavisno od vrste, snage i tehnologije proizvodnih postrojenja, kao i metodologija za izračunavanje referentnih tržišnih cijena električne energije.

Vlada je usvojila i uredbu o kriterijumima za sprovođenje javnog nadmetanja za izdavanje energetske dozvole, kao i uslovima za izdavanja energetske dozvole. Usvojene su i izmjene prijedloga zakona o obnovljivim izvorima i o tržištu električne energije.  Također su usvojeni i prijedlozi izmjena zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoefikasnoj kogeneraciji, kao i zakona o tržištu električne energije. Udruženje obnovljivih izvora energije Hrvatske gospodarske komore (OIE HGK) je pozdravilo usvajanje uredbi, koje su, kako kažu u ovom ijelu, ključne za dalja ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. OIE HGK se nada da vrlo brzo biti objavljena i pravila o priključenju na mrežu, kao i cijene priključenja, čime će sektor obnovljivih izvora dobiti cjelovit i zaokružen zakonodavni okvir, kazala je Marija Šćulac Domac iz tog udruženja. Tehnologije koje su obuhvaćene uredbom su solarne elektrane na kopnu, plutajuće solarne elektrane, agrosolar, hidroelektrane, vjetroelektrane na kopnu i moru, elektrane na biomasu, geotermalne elektrane, biogasna postrojenja, elektrane na biogoriva, kogeneracije na otpad i druga obnovljiva goriva, kao i hibridna postrojenja. Još jedan važan dokument koji je usvojen na sjednici Vlade Hrvatske je plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. godine, u kojem se, kako je saopšteno, primjenjuju principi cirkularne ekonomije i koji se temelji na ciljevima za razvoj sistema upravljanja otpadom do 2035. godine. Prema podacima iz plana, nastavljen je trend rasta ukupnih količina nastalog otpada u Hrvatskoj, pa je tako u 2020. godini količina nastalog otpada iznosila oko šest miliona tona, odnosno 1,5 tona po glavi stanovnika.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.