Energija koja pokreće

Energetska efikasnost

Postanite i vi energetski nezavisni

Naša inicijativa

Ekološki održiva rješenja

Energetska efikasnost sastavni je dio razvojnih smjernica svih sektora energetskog sistema. Posebnu pažnju treba posvetiti energetskoj efikasnosti u sektorima neposredne potrošnje, zgrada, industrije i saobraćaja, jer su tu najveći mogući efekti. Mjerama energetske efikasnosti smanjuje se porast potrošnje energije, što smanjuje potrebu za izgradnjom novih kapaciteta, uvozom energije i povećava sigurnost snabdijevanja. Povećanje energetske efikasnosti uz ostvarene energetske uštede doprinosi smanjenom korištenju fosilnih goriva i smanjenju emisija štetnih gasova u okolinu, razvoju gospodarstva, povećanju broja radnih mjesta, te većoj konkurentnosti. Naš cilj je postizanje energetske efikasnosti u zgradama, privatnim kućama uz kvalitetne i održive mehanizme koji će trajno smanjiti energetske potrebe pri projektovanju, izgradnji i korištenju novih, kao i rekonstrukciji postojećih objekata, te ukloniti barijere uvođenju mjera energetske efikasnosti u postojeći i novi stambeni i nestambeni fond.

U zakonodavnom okviru pružamo podršku i stavljamo fokus na:

  • donošenje Zakona o energetskoj efikasnosti,
  • izradu Akcijskog plana za implementaciju EU direktive o energetskim svojstvima zgrada,
  • usvajanje novih Tehničkih propisa koji će regulisati stroži nivo toplotne zaštite i upravlјanje potrošnjom energije u zgradama u skladu sa EPBD (Energy Performance of Buildings) i normom EN 13790,
  • usvajanje novih Tehničkih propisa koji će regulisati obavezu energetske certifikacije zgrada, tj. klasifikacije zgrada prema potrošnji energije,
  • usvajanje novih Tehničkih propisa koji će regulisati obrazovanje nezavisnih energetskih stručnjaka koji će sprovoditi energetske preglede i energetsku certifikaciju zgrada,
  • usvajanje Nacionalne metodologije energetskih pregleda,
  • kontinuiranu edukaciju raznih cilјnih grupa i informisanje javnosti.
m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.