Javni poziv za 50% subvencioniranja ugradnje solarnih elektrana u Mostaru

Objavljen je Javni poziv za subvencioniranje ugradnje solarnih elektrana za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Mostara. Na web stranici UNDP-a stoji da se aktvnost provodi u okviru projekta ”Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET), podržanog od strane Vlade Republike Slovačke a koji provodi ured UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

Projekt SolarCET ima za cilj potaknuti građane, vlasnike privatnih i javnih objekata da koriste solarne panele i kolektore, kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva, smanjenju emisije stakleničkih plinova i broja građana koji boluju od respiratornih bolesti u Bosni i Hercegovini. Javnim pozivom omogućeno je subvencioniranje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na stambenim objektima u iznosu do 50% vrijednosti nabavke i ugradnje opreme.

Na Javni poziv mogu se prijaviti sve zainteresirane osobe koje su vlasnici/suvlasnici stambenih objekata individualnog stanovanja, u kojima borave, na području Grada Mostara.  Kompanija eSOLAR d.o.o. poziva sve zainteresirane subjekte da se jave za više detalja.

Ostale detalje prijave možete pronaći na sljedećem linku: https://bit.ly/3NvpLFI

Logo-transparentni-1 O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.