Subotica i Vranje dobijaju solarne elektrane kapaciteta preko 50MW

Solarna elektrana Bikovo maksimalnog instaliranog kapaciteta preko 50 megavata biće izgrađena na parceli bivše subotičke Azotare, prema planu koji je na javnom uvidu. Investitor je preduzeće Untermolo iz Novog Sada, a postrojenje će zauzimati površinu od 80 hektara. Također, Grad Vranje najavljuje projekat za solarnu elektranu od 18 megavata u industrijskoj zoni Bunuševac. Skupština grada Subotice oglasila je rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije solarne elektrane Bikovo na svojoj teritoriji. Zemljište obuhvaćeno planom je neizgrađeno i nalazi se nedaleko od subotičkog aerodroma, u ataru naselja Bikovo. Tačnije, između željezničkog koridora Novi Sad – Subotica, opštinskog puta i vodotoka Čiker. Parcela zauzima nešto manje od 80 hektara.

Prema prostornom planu za elektranu Bikovo, predviđena je izgradnja infrastrukturnog kompleksa solarnog postrojenja maksimalne instalirane snage preko 50 megavata i plasiranje proizvedene energije u prenosni sistem. Bilo bi priključeno na mrežu preko postojećeg dalekovoda koji prolazi na jedan kilometar od lokacije, s njene zapadne strane. Unutar parcele, fotonaponski paneli će biti grupisani u blokove, s putevima između, i glavnom trafo-stanicom. Pored toga, u okviru kompleksa je predviđena izgradnja zgrade za upravljanje sistemom, navedeno je u planu za Bikovo. Autori plana za Bikovo se pozivaju na Strategiju razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. U njoj stoji da bi ukupna snaga solarnih elektrana u zemlji trebalo da dostigne 300 megavata 2025., a 350 megavata 2030. godine.

Na posljednjem zasjedanju Skupštine grada Vranja usvojena je odluka o pokretanju postupka za realizaciju javno-privatnog partnerstva za buduću solarnu elektranu u industrijskoj zoni Bunuševac. Imala bi 18 megavata, a lokalna samouprava će potencijalnom investitoru ustupiti građevinsko zemljište koje nije pogodno za drugi vid izgradnje, naglašeno je. Projekat u zoni Bunuševac odnosi se i na upotrebu energetski efikasnih tehnologija. Na ovaj način smanjiće se upotreba fosilnih goriva i povećati korištenje obnovljivih izvora energije, rekao je gradonačelnik Slobodan Milenković. Prema njegovim riječima, Grad Vranje bi dugoročno ostvarivao prihode u vidu koncesione naknade.

Logo-transparentni-1 O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.