eSOLAR d.o.o.

RegionVeliki solarni potencijal, mala iskorištenost

Veliki solarni potencijal, mala iskorištenost

U posljednjih desetak godina većina država Europe i ostatka svijeta pokazuje osjetni trend porasta instalacija solarnih elektrana. U Europi, država sa najvećim trendom porasta je Njemačka. Kada je riječ o državama iz regiona, Hrvatska je država za koju se pokazalo da ima iznimno veliki solarni potencijal za proizvodnju, te se značajniji porast instaliranih elektrana upravo odvija. Zbog svoje geografske lokacije Hrvatska posjeduje veliki potencijal u iskorištavanju sunčeve energije, među najvećim u Europi. No, unatoč velikom solarnom potencijalu, Hrvatska manje od jedan posto električne energije proizvodi iz fotonaponskih sistema, dok npr. Njemačka ima 1000 puta više instaliranih solara u odnosu na Hrvatsku, odnosno oko pedeset puta više po stanovniku.

Najviše fotonaponskih sistema trenutno se nalazi na sjeverozapadu Hrvatske. Na području Dalmacije, iako je solarni potencijal najveći, iskorištenost je najniža u ovom trenutku. Uporedimo li Dalmaciju sa susjednom Slovenijom, njen solarni potencijal veći je za 40 posto od slovenskog, ali je udio solara još uvijek deset puta manji. Jeste li čuli za arhitektonsko djelo Nikole Bašića? Ovaj zadarski simbol nosi naziv “Pozdrav Suncu”. Sačinjen je od 300 solarnih ploča koje danju pohranjuju energiju, a noću tu istu energiju koristi za napajanje rasvjetnih elemenata. Rezultat ove kombinacije je jedinstvena i atraktivna igra svjetlosti.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.