Pouzdanost i održivost

Projektovanje i izgradnja FNE

Projektovanje i izrada elektrotehničkih i elektroenergetskih projekata solarnih elektrana i njihova izgradnja

odgovornost i pouzdanost

Projektovanje elektrana

Projektujemo Off-Grid i On-Grid projekte manjeg, srednjeg i većeg kapaciteta za pravna i fizička lica

Nudimo usluge izrade elektrotehničkih i elektroenergetskih projekata neophodnih za gradnju solarne elektrane, kao i poslove niskogradnje. Vršimo poslove izgradnje, puštanja u rad, vođenje i održavanje fotonaponske elektrane po principu „ključ u ruke“ ili segmentirano/parcijalno po želji investitora. Za sve naše klijente nudimo mogućnosti realizacije po sljedećim stavkama: detaljna razrada tehničkih i komercijalnih detalja, optimizacija svih detalja elektrane, idejni, glavni i izvedbeni projekt, elektrane na krovovima (jednostavne građevine), elektrane na zemlji (ishođenje građevinske dozvole). Bilo da se radi o manjem, srednjem ili većem kapacitetu solarne elektrane, naš tim stručnjaka vrši sve neophodne projektne zadatke, a sve u svrhu pružanja međunarodnog kvaliteta u oblasti projektovanja i izgradnje elektroenergetskih projekata.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.