Solarna energija

Solarna elektrana

Off-Grid, On-Grid i Prosumeri

Solarna elektrana

Off-Grid sistemi

Za fotonaponski Off-grid sistem nudimo kompletan paket koji sadrži sve što vam je potrebno za proizvodnju vlastite energije. Ovi sistemi su prikladni za vikendice, kuće za odmor, urede i veće zgrade koje teže energetskoj neovisnosti i uštedi troškova električne energije. Korištenje solarnih Off-Grid sistema omogućava izbjegavanje prestanka napajanja, smanjenje troškova električne energije, pojednostavljenje kućnih instalacija, pružanje alternativnih izvora energije za ruralna područja i održavanje okoliša čistim i zelenim.

Solarna elektrana

On-Grid sistemi

Solarni sistemi koji se mogu priključiti na javnu električnu mrežu vrlo su jednostavni i efikasni obnovljivi energetski sistemi. Ovi sistemi se zovu On-Grid solarni sistemi (On-Grid na engleskom znači "grid connected" – povezan sa javnom električnom mrežom). Njihovo postojanje predstavlja prednost u svim domaćinstvima u kojima radi ovaj sistem. Za domaćinstva najčešće se izgrađuju On-Grid solarne elektrane od 3 do 8kW snage. Sa ovim elektranama može se u potpunosti pokriti potrošnja električne energije u domaćinstvima. Malim i srednjim firmama, poduzetnicima preporučujemo On-Grid solarne sisteme od 10 do 50kW snage. Velikim potrošačima, pogonima, velikim robnim kućama preporučujemo izgradnju solarne elektrane veće od 50kW.

Solarna elektrana

On-grid elektrane za prodaju
električne energije

Gradnja solarne elektrane za potrebe prodaje električne energije u mrežu iz obnovljivih izvora energije predstavlja sigurnu i dugoročnu investiciju, koja ima za cilj omogućiti dodatne prihode za svakog korisnika (bilo da se radi o pravnom ili fizičkom licu). Kada dobijete potrebne dozvole, prijavljujete projekat u izgradnji kod Operatora za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije (Operator OIEiEK).

c
m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.