Upitnik

Upitnik za On-Grid elektrane

On-Grid sistemi

Želite graditi On-Grid elektranu?

Kompanija eSOLAR d.o.o. svojim klijentima nudi opciju planiranja, projektovanja i izgradnje solarnih On-Grid sistema. Želite proizvoditi i prodavati električnu energiju? Za razliku od elektrana koje svu proizvedenu energiju koriste za vlastite potrebe, postrojenja on grid proizvedenu električnu energiju koriste samo za predaju u distributivnu mrežu. Aktuelna zakonska regulativa u BiH nalaže da solarno postrojenje on grid bude izgrađeno na način da se osigura da sva proizvedena električna energija predaje samo u mrežu. Geografska lokacija, pozicija buduće solarne elektrane, insolacija (osunčanost i broj sunčanih dana) u toku godine, te sama jačina elektrane diktira koliko će zapravo Vaša elektrana da košta. Kako bismo ubrzali proces dobijanja svih neophodnih informacija koje tražite od nas za izgradnju datog sistema elektrane, nudimo Vam opciju popunjavanja našeg uputnika, u sklopu kojeg ćete odgovoriti na nekoliko naših pitanja. Kada unesete sve za nas neophodne podatke, Vaša prijava se proslijeđuje u našu internu bazu podataka, te će Vas u roku od 24 sata neko od naših kolega kontaktirati i obaviti informativni razgovor, kako biste dobili sve tražene informacije o izgradnji solarne elektrane.

    m O nama

    eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.