Mi gradimo za Vas

Mjerenje i održavanje elektrana

Snimanje različitih karakteristika panela, stringova
i elektrane, kao i ostala tehnička mjerenja

Mjerenje i verifikacija

Održavanje, mjerenje i verifikacija

Izvodimo električna mjerenja fotonaponskih sistema

Nudimo razna električna mjerenja fotonaponskih sistema kao što su snimanje različitih karakteristika panela, stringova i elektrane, mjerenje ulazne DC i izlazne AC snage elektrane, provjeru i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija za fotonaponske sisteme, mjerenje i verifikacija nakon izgradnje i puštanje u rad, mjerenje insolacije u realnom vremenu, mjerenje kvalitete električne energije prema IEC standardima, mjerenje i provjera solarnih baterija, kao i sva ostala tehnička mjerenja po zahtjevu klijenta. Vršimo električna mjerenja fotonaponskih sistema kao što su snimanje različitih karakteristika panela, stringova i elektrane, kao i ostala tehnička mjerenja

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.