Mi gradimo za Vas

Tim

Naše stručno i specijalizirano osoblje

Ljudski resursi

Upoznajte naš tim

Solarnu kompaniju eSOLAR d.o.o. čini niz različitih stručnih timova, koji zajedno rade na ispunjavanju zadataka koji omogućavaju izgradnju i upravljanje projektima, solarnim elektranama, solarnim komponentama, kao i pravnim savjetovanjem. U našem timu rade i djeluju iskusni specijalisti i inženjeri iz oblasti elektrotehnike, energetike, održavanja energetskih postrojenja, obnovljivih izvora energije, gospodarenja energijom i energetskom učinkovitosti, inženjeri mašinske konstrukcije, mehanike i mašinskog menadžmenta, projektanti, projektni menadžeri, mjeritelji, statičari, elektromonteri, tehničari, kao i pravnici, ekonomisti i drugo administrativno osoblje. eSOLAR d.o.o. je u partnerskom odnosu sa nekoliko međunarodnih kompanija, institucija i organizacija uz čiju pomoć se vrši konstantna i specijalizirana edukacija, kao i stručna nadogradnja svih uposlenika. Uz stalno zaposlene, imamo i veći broj spoljnih saradnika, uz čiju pomoć vršimo realizaciju brojnih projekata manjeg, srednjeg i većeg kapaciteta.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.