eSOLAR d.o.o.

BiHFederalni ministar potvrdio: Zakon o obnovljivim izvorima energije na stolu i spreman za usvajanje

Federalni ministar potvrdio: Zakon o obnovljivim izvorima energije na stolu i spreman za usvajanje

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić potvrdio je da bi set reformskih zakona posvećenih tranziciji ka čistoj energiji, kojima se ispunjavaju direktive Evropske unije i najbolje međunarodne prakse, uskoro trebao ugledati svjetlo dana. Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH, naime, našla su se dva od šest ključnih zakonskih akata, koji energetski sektor naše zemlje približavaju EU standardima. Riječ je o nacrtima zakona o električnoj energiji i zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti.

Kako je potvrdio ministar Džindić, uskoro će Federalnoj vladi biti upućeni i zakoni o obnovljivim izvorima energije, kao i o gasu, te izmjene i dopune Zakona o energijskoj efikasnosti. Nakon što ih utvrdi Vlada, slijedi procedura usvajanja u Federalnom parlamentu. “Utvrdili smo nacrte dva reformska zakona, sada slijedi parlamentarna procedura kako bismo ih mogli pretočiti u konačne prijedloge te usvojiti i početi primjenjivati”, izjavio je ministar Džindić.

Podsjetio je da se Bosna i Hercegovina kao članica Energetske zajednice obavezala provesti niz propisa iz pravnog okvira EU i tako nastaviti proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji. “Ovo se značajnim dijelom postiže kroz izmjene i dopune zakona na nivou entiteta. lzmjene i dopune važećeg Zakona o električnoj energiji u FBiH koje je potrebno izvršiti u cilju usklađivanja sa propisima EU bile bi takvog obima i kvaliteta da smo se radije odlučili za izradu novog”, rekao je Džindić.

Novim zakonom o električnoj energiji unapređuje se, između ostaloga, sistem kontrole izgradnje proizvodnih objekata, te uvode zabrane izgradnje malih hidroelektrana. Pojednostavljuju se administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, a primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana. Uvode se i mehanizami za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije. Džindić je pojasnio i da će zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti konačno donijeti sistemsko uređenje pitanja od zajedničkog značaja za korištenje više oblika energije u sektorima električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, obnovIjivih izvora i energetske efikasnosti u FBiH.

“Ovaj zakon donosi i zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije. Uvodi se sistem zaštite krajnjih kupaca i to ugroženih iz kategorije domaćinstva kojima se takav status utvrđuje po osnovu stanja socijalne potrebe i koji imaju pravo na subvenciju dijela računa za struju i zaštićenih kupaca iz kategorije domaćinstva kojima se takav status utvrđuje po osnovu potreba zaštite života i zdravlja, zbog čega ne smiju biti isključeni sa elektroenergetske mreže. Unapređuje se i pravni okvir za regulaciju djelatnosti u sektoru energije, na način da jasnije definiše položaj FERK-a kao regulatornog tijela koje uređuje i nadzire tržišta električne energije, prirodnog gasa i naftnih derivata u Federaciji”, najavio je Džindić.

U okviru elektroenergetskih politika ova zakonska rješenja preciziraju i izdavanje dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnosti, proizvodnju, distribuciju, snabdijevanje, trgovinu i skladištenje električne energije, izgradnju elektroenergetskih objekata i elektrana u skladu sa Energetskom strategijom FBiH i propisima iz oblasti prostornog uredenja i zaštite okoliša, te sigurnost za krajnje potrošače.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.