eSOLAR d.o.o.

BiHNova otkupna cijena el. energije u FBiH – 0,25 KM/kWh

Nova otkupna cijena el. energije u FBiH – 0,25 KM/kWh

Uprava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar na sjednici održanoj 25. augusta 2022. godine donijela je Odluku o utvrđivanju uvjeta za otkup električne energije iz obnovljivih izvora energije priključenih na distribucijsku mrežu JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar. Odluka se odnosi na proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora priključene na distribucijsku mrežu JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar koji nemaju važeći ugovor o otkupu električne energije s Operaterom OIEiUK ili drugim subjektom na elektroenergetskom tržištu.

Proizvođač mora posjedovati Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije izdanu od Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK) i Rješenje o sticanju statusa kvalificiranog proizvođača. Inicijativu za potpisivanje ugovora s JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar podnosit će proizvođači, uz podnošenje dokaza o ispunjavanju uvjeta. Cijena po kojoj će Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar otkupljivati električnu energiju utvrđuje se u iznosu od 0,25 KM/kWh. Odluka, koju je potpisao generalni direktor ovog preduzeća mr. sc. Marinko Gilja, stupila je na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 1. januara 2024. godine.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.