Ako niste znali do sada: Solarne elektrane za vlastite potrebe bez velikih čekanja na dozvole i dokumentaciju

Proizvodnja električne energije koja će se koristi za vlastite potrebe  se može realizovati izgradnjom solarnih fotonaponskih elektrana (FNE), predstavlja optimalno rješenje za male i velike industrijske kupce, te fizička lica u obliku Off-Grid ili Hibridnog sistema. Samostalnom proizvodnjom iz vlastite solarne elektrane umanjuje se iznos računa za električnu energiju i obračunske snage. Na ovaj način kompanije i fizička lica koji izgrade solarnu elektranu postaju konkurentnije i energetski neovisnije, te učestvuju u smanjenju zagađenja indirektnim umanjenjem emisije CO2.

Kupci električne energije iz javnog snadbijevanja sada plaćaju troškove korištenja distributivne mreže koja se sastoji od troškova distribucije i troška distributivnih gubitaka, a troškovi korištenja prenosne mreže se sastoje od troškova prenosa i troškova prenosnih gubitaka, te troškova rada nezavisnog operatora sistema, troškova usluga sekundarne i tercijarne regulacije, te prekomjerno preuzete reaktivne električne energije.

U skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, ovaj vid izgradnje FNE ne zahtijeva posebno ishođenje dozvola (osim nekih manjih izmjena u elektroenergetskoj saglasnosti i opremanju obračunskog mjernog mjesta) što u mnogome olakšava i ubrzava postupak izgradnje.  Detaljna analiza potrošnje električne energije, odnosno analiza pripadajućih troškova nabavke električne energije, daje odgovor o isplativosti ulaganju u izgradnju solarnih elektrana za vlastite potrebe. Prosječno gledajući u BiH, rok povrata investicije za ovakve objekte iznosi od 5-8 godina što zavisi od konkretnog slučaja.

Kompanija eSOLAR d.o.o. nudi niz raznih rješenja u pogledu smanjenja računa za utrošenu električnu energiju. Navodimo jedan primjer za klijenta koji dobija račun za električnu energiju od 2.186 KM. Od toga za obračunsku snagu koja iznosi 64kW plaća prema cijeni od 16,4625 KM/kW, iznos od 1.058 KM i mrežarinu od 435 KM i naknadu za OIEE od 77 KM. Za utrošenu električnu energiju plaća 816 KM, što iznosi oko 52% ukupnog računa.

Cijena za obračunsku snagu (prekomjerno preuzetu snagu – tzv. pik snaga) u BIH iznosi cca 16 KM/kW/mjesec. Izgradnjom elektrane za vlastite potrebe kupac/investitor bi redukovao troškove u znatnoj mjeri, te bi vrlo brzo ostvario povrat investicije. Zašto bacati novce za nešto što nije neophodno. Za svakog pojedinačnog zainteresovanog klijenta nudimo usluge kalkulacije troškova i optimiziranja potrošnje električne enegije u smislu savjetovanja i ponude idejnog rješenja, te kasnije realizacije projekta.

ENERGIJA ZA SVE

eSOLAR d.o.o.

Logo-transparentni-1 O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.