Elektroprivreda BiH gradi solarnu elektranu u Tuzli snage 56MW

Izgradnja fotonaponske elektrane Divkovići 1 i 2, ukupne snage 56 megavata, što je projekt Elektroprivrede BiH, koji je planiran na lokaciji deponije šljake i pepela termoelektrane Tuzla, bila je glavna tema sastanka koji je održan na samom kraju 2021. godine. Sastanak su održali generalni direktor Elektroprivrede Admir Andelija, Senad Salkić, izvršni direktor, Izet Džananović, direktor TE Tuzla, i v. d. direktora RU Kreka Hasan Bleković s Jasminom Imamovićem, gradonačelnikom Tuzle i članovima Gradske uprave.

Grad Tuzla dao je punu podršku ovom projektu i saglasnost u vezi s nužnim promjenama Regulacionog plana Grada, a usaglašen je i zajednički nastup prema Vladi Tuzlanskog kantona s ciljem rješavanja postojećih prepreka koje se odnose na Prostorni plan kantona i potrebu njegove izmjene. Ovime bi bile osigurane neophodne pretpostavke za početak izgradnje novog objekta iz obnovljivih izvora energije. Posebna tema razgovora bilo je pitanje rješavanja međusobnih imovinskopravnih odnosa Grada Tuzla i Rudnika Kreka kako bi se osigurao daljnji ravnomjeran razvoj grada, čemu je Uprava Elektroprivrede BiH dala punu podršku, ali i nesmetana eksploatacija uglja u Rudniku Kreka.

Logo-transparentni-1 O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.