Vlada FBiH daje 10.000 KM subvencije za kupovinu električnih automobila

Vlada Federacije BiH danas bi trebala donijeti odluku o izdvajanju milion KM za subvencioniranje građana koji kupuju električne i hibridne automobile, kazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić. Džindić kaže da su po prvi put u budžetu Federacije BiH, planirana sredstva za poticaj pojedincima pri kupovini električnih automobila u ukupnom iznosu od milion KM.

“Ministarstvo je sačinilo Program o dodjeli subvencija pojedincima za kupovinu novih automobila u 2022. godini, koji imaju isključivo električni pogon i automobila koja uz motor sa unutarnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili). Vozilo će zadržati u vlasništvu najmanje dvije godine”, rekao je Džindić. Definisana je i visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj pojedincima.

  • Za električna vozila – 10.000 KM;
  • Za hibridna električna “plug-in” vozila – 5.000 KM;
  • Za hibridna “full hybrid” vozila – 5.000 KM.

Pod novim automobilom, smatra se putničko vozilo koje nije bilo u upotrebi i nije nikada i nigdje bilo o registrovano. Vozila za koja se dodjeljuje subvencija su putnička vozila koja imaju najvise devet mjesta za sjedenje, uključujući i sjedište vozača. Tehnički uslovi za prihvatljiva vozila:

  • Električna vozila sa emisijom CO2 0 g/km;
  • Hibridna elektricna “plug-in” vozila sa emisijom OO2 sa sadrzajem OO2 manjeod 50 g/km;
  • Hibridna vozila “full hybrid” sa emisijama CO2 najvise 130 g/km.

Sredstva će se dodjeljivati po osnovu raspisanog Javnog poziva nakon objave odluke u Službenim novinama FBiH, a namjena Programa je dodjela subvencija odnosno finansijskih sredstava pojedincima, za kupovinu novih automobila, registrovanih u Federaciji BiH za period 01.01.2022.- 12.12.2022. godine, koji imaju isključivo elektricni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i elektricni pogon (hibridni automobili).

Korisnik subvencije može biti pojedinac (fizičko lice), državljanin Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem u Federaciji BiH i sa navršenih 18 godina života, koji podnese zahtjev, dostavi obaveznu dokumentaciju u skladu sa Javnim pozivom, ispunjava uslove u skladu sa Javnim pozivom i da u trenutku podnošenja zahtjeva, postoje raspoloživa sredstva predviđena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine vozila, tj. u trenutku prijave, ne budu već dodijeijena drugim korisnicima.

Neprihvatljivi korisnik subvencije je korisnik koji je u 2022. godini već ostvario pravo subvencije za kupovinu vozila iz budžeta za 2022. godinu, bilo kojeg nivoa vlasti u Federaciji BiH. Navedena sredstva su grant sredstva Ministarstva i dodjeljivat će se po ovom Programu i raspisanom Javnom pozivu. Program traje do utroška sredstava od 1 miliona KM, a najkasnije do kraja fiskalne godine (odnosno do 31.12.2022. godine). U svrhu kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, korisnik će Ministarstvu dostaviti ovjerenu kopiju potvrde o registraciji vozila, za koje je dodijeljena subvencija, za 2023. i 2024, godinu.

Kompanija eSOLAR d.o.o. kao glavni distributer punjača za električna vozila kompanija Grosine, EN+ i Wallbox za Bosnu i Hercegovinu, ovim putem poziva sve zainteresirane subjekte da nam se jave i obezbjede svoj prvi punjač po najpovoljnijim promotiovnim cijenama.

+387 33 838 500

+387 33 833 863

+387 65 769 014

Logo-transparentni-1 O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.