eSOLAR d.o.o.

BiHPoziv za učešće: Projekat EU4AGRI za bespovratna sredstva do 200.000 KM za gradnju solarne elektrane

Poziv za učešće: Projekat EU4AGRI za bespovratna sredstva do 200.000 KM za gradnju solarne elektrane

Javni poziv je otvoren za fizička lica, obrte/preduzetnike, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima: proizvodnja mlijeka, proizvodnja mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krompir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva i proizvodnja meda.

Svaki podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjev za sredstva u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a). Za svaku investiciju podnosilac zahtjeva dužan je obezbijediti sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% ukupne vrijednosti predložene investicije, osim za sektor proizvodnje voća i povrća gdje sufinansiranje iznosi najmanje 30%.

Za Vas nudimo mogućnost prijave na Poziv i izrade Idejnog projekta Solarne fotonaponske elektrane snage od 23kW – 150kW za vlastitu potrošnju, uz pomoć koje postižete i do 100% uštede potrošnje električne energije, a sve to u cilju uspješne prijave na gore navedeni poziv, te dobijanja bespovratnih sredstava za izgradnju solarne elektrane.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. januar 2022. godine do 17.00 sati.

LINK: https://bit.ly/3qkVLmf

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.