eSOLAR d.o.o.

BiHObjavljen Poziv za dodjelu koncesije na 50 godina za gradnju solarne i vjetroelektrane u BiH

Objavljen Poziv za dodjelu koncesije na 50 godina za gradnju solarne i vjetroelektrane u BiH

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske objavilo je danas javne pozive za firme koje su zainteresovane da grade solarnu elektranu i vjetroelektranu Planik, a rok za prijavljivanje je 60 dana. Procjenjena godišnja proizvodnja vjetroelektrane je 106 gigavat-sati (GWh), a solarne elektrane 93 GWh. U pozivima se navodi da podnosilac inicijative prilikom vrijednovanja ponuda dobija bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko-finansijski aspekt) do 10 odsto od pripadajućih bodova po svim kriterijima za vrijednovanje ponuda. Izgradnja solarne elektrane planirana je na južnoj padini Velikog Planika i Malog Planika, na površini od oko 85,4 hektara, a vjetroelektrane na obodu Velikog Planika i Malog Planika, na površini od 6.000 kvadrata.

Lokacija solarne elektrane se nalazi u okviru katastarske opštine Preraca i katastarske opštine Meka Gruda, a vjetroelektrane u okviru katastarske opštine Korita i katastarke opštine Meka Gruda. U javnim pozivima se navodi da je procijenjena vrijednost ulaganja u solarnu elektranu 68 miliona eura, a u vjetroelektranu 50 miliona eura. Minimalna koncesiona naknada utvrđena je na osnovu Zakona o koncesijama i iznosi 684.540 maraka (oko 342.000 eura) za solarnu elektranu i 507.635 konvertibilnih maraka (oko 253.00 eura) za vjetroelektranu i to u vidu jednokratne uplate i 0,0055 KM po proizvedenom kilovat-satu električne energije. Jednokratna koncesiona naknada se utvrđuje za svakog od ponuđača na osnovu iskazane visine investicije iz ponude na javni poziv.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.