eSOLAR d.o.o.

BiHEvo koji su uslovi za dobijanje subvencije za solarne module na kući

Evo koji su uslovi za dobijanje subvencije za solarne module na kući

Elektroprivreda Republike Srpske će uskoro na 50.000 domaćinstava u RS-u postaviti solarne module za proizvodnju struje, a građani će dobiti priliku da po povoljnim uslovima, za nekoliko hiljada eura postanu energetski nezavisni i troškove za struju svedu na minimum, a usput rasterete elektro mrežu. Međutim, da bi se ušlo u Program energetske održivosti kroz koji će se graditi ova fotonaponska postrojenja, domaćinstva će morati da ispune brojne preduslove.

Jedan od prvih, koji će za mnoge biti i eliminacioni, jeste da objekat na koji će se postaviti postrojenje mora da ima građevinsku dozvolu. Bez tog dokaza, oni koji planiraju postati prosumjeri, odnosno potrošači-proizvođači neće moći da konkurišu, a takvih je u Srpskoj na desetine hiljada. Objekti moraju da budu sa kosim krovovima, sa orijentacijom ka jugu, jugoistoku ili jugozapadu pod uglom od najmanje 10 stepeni, te trofaznim priključkom na mrežu.

Kuća također ne smije da bude u sjeni drugih objekata, a svi koji planiraju da konkurišu ne smiju imati bilo kakve neizmirene obaveze prema ERS-u. Kupci će se bodovati, a na osnovu bodova će se praviti rang lista. Tako će na primjer veliku ulogu imati visina primanja u domaćinstvu, a dodatne bodovi će dobijati ako je neko od članova penzioner ili nezaposlena osoba.

Na prosječna mjesečna primanja u domaćinstvu može se dobiti i do 70 bodova, s tim da broj bodova raste što su primanja u kući manja. Drugi faktor koji će se ocjenjivati je sadašnji račun za struju. Što su troškovi veći, kandidat će dobiti više bodova, a maksimalno 20. Preostalih 10 bodova se može osvojiti ako je vlasnik brojila u kući nezaposlen ili je penzioner sa penzijom nižom od prosječne. Kada se sve sabere, najveće šanse će imati oni sa minimalnim primanjima u RS-u, a koja troše mnogo struje.

Treba reći i to da struja sa panela nije predviđena za zagrijavanje objekata. Oni koji imaju u planu da se griju na taj način to će morati da predoče ERS-u i biće priključeni po posebnom modelu. Elektroprivreda RS-a preuzima obavezu finansiranja, izgradnje i puštanja u rad elektrane, koju će domaćinstvo otplaćivati u ratama.

“Sa potrošačima, prosumerima će se zaključiti ugovor o odloženom plaćanju. Krajni kupac će svoju elektranu plaćati u jednakim mjesečnim ratama u visini prosječne mjesečne potrošnje umanjene za 10 odsto, osim ukoliko ne želi veću ratu”, navodi se u Programu energetske održivosti. U slučaju da elektrana manje proizvodi struje nego što je to potrebno domaćinstvu, vlasnik objekta uvijek može kupovati struju po važećim cijenama koji je zaključio sa snabdjevačem. “Međutim, ukoliko se pravilno odabere fotonaponski sistem, očekivani neto efekat preuzete i predate energije u elektrodistributivnu mrežu na nivou godine biće približan nuli”, tvrde u ERS-u.

Prijavu za učešće na Programu biće moguće podnijeti na 45 šaltera Direkcije za javno snabdijevanje ERS na teritoriji Republike Srpske, popunjavanjem prijavnog lista. Raspisivanje proziva očekuje se u narednih nekoliko dana.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.