Bifacijalni solarni paneli daju povećani potencijal izlazne snage

Reflektovano i difuzno zračenje na poleđini solarnih modula može povećati izlaznu snagu solarnih modula bez većih poboljšanja efikasnosti. Historijski gledano, bifacialne (BF) solarne ćelije bile su usmjerene na izgradnju integriranih PV aplikacija ili u područjima gdje je veći dio raspoložive solarne energije difuzna sunčeva svjetlost koja je odbijala zemlju i okolne objekte, tj. ekstremne geografske širine i snježna područja. Međutim, kombinacija maksimalne efikasnosti sa standardnim ekranima i značajnim smanjenjem troškova solarnog stakla u posljednjih nekoliko godina, uz upotrebu dvostrukog stakla (DG), omogućila je vraćanje bifacijalnih solarnih modula u središte fokusa.

Cilj BF tehnologije nije da poveća efikasnost solarnog modula ili panela, već da obuhvati više solarne energije po modulu. Projecirane su prednosti do 30%, u zavisnosti od faktora kao što su odbojnost površine tla, visina iznad zemlje, ugao nagiba i nekoliko drugih. Radijacija koju modul prima sastoji se od nekoliko komponenti:

1. Direktno zračenje od sunca;

2. Indirektno difuzno zračenje uzrokovano zračnim česticama, oblacima i drugima;

3. Reflektovano zračenje sa površina u blizini solarnog modula.

Reflektovano zračenje se generalno ne uzima u obzir u izračunima solarne energije. Mjerenja difuznog zračenja odnose se na izvore zračenja iznad horizontalne ravnine. Uobičajena metoda mjerenja sunčevog zračenja koristi piranometar koji se montira vodoravno i mjeri samo zračenje iznad horizontalne ravnine. Čak i u nagnutoj konfiguraciji piranometar neće mjeriti zračenje ispod ravnine mjerenja. Kompanija eSOLAR d.o.o. je ekskluzivni distributer solarnih modula kompanija Huasun i Haitai, te u svojoj ponudi nudimo, kako monofacijalne, tako i bifacijalne solarne module sa garancijom i do 30 godina.

Više o tome možete pogledati na našem web shopu: https://esolar.ba/product-category/solarni-moduli/

Logo-transparentni-1 O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.