Poskupljenje el. energije kroz ‘’Blok’’ tarife

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske objavila je Nacrt novog tarifnog sistema kojim je predloženo uvođenje “blok tarifa” za naplatu električne energije. U FBiH takav zahtjev nadležnoj komisiji još nije podnesen. Elektroprivrede u BiH već su najavile da će u 2023. godini doći do usklađivanja cijena električne energije sa onima na evropskom tržištu te da će biti potrebno uvoditi tzv. “blok tarife” što znači da se potrošnja struje do određene količine obračunava po jednoj cijeni, dok nakon toga cijene struje značajno rastu.

Prije promjene cijena, odnosno tarifa, potrebno je da nadležni regulatori provedu tarifni postupak. To su Regulatorna komisija za energetiku RS-a i Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK). U Nacrtu tarifnog sistema za prodaju električne energije i korištenje distributivne mreže RS-a, predviđeno je da domaćinstva prema potrošnji struje budu podijeljena na tri grupe: oni koji troše do 500 kilovata, od 500 do 1.500 kilovata te od 1.500 kilovata i više.

Ukoliko u ovom slučaju potrošite 800 kilovata, dio do 500 će se obračunavati po jednoj cijeni, a dio od 300 po drugoj, većoj cijeni. Federalna Regulatorna agencija za energiju još nije zaprimila zahtjev za uvođenje “blok tarifa” od Elektroprivrede BiH ili Elektroprivrede HZ HB. Javnost će o prijedlogu novih tarifa biti obaviještena tako da svi zainteresirani mogu slati svoje komentare na prijedlog novih cijena električne energije.

Od odluka je za sada samo poznata ona Federalne vlade koja ograničava povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalificiranog kupca (privredni subjekti) u 2023. godini do 20 posto maksimalno u odnosu na godinu ranije, pri čemu se to odnosi za ugovore s godišnjim trajanjem ili duže. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske pokrenula je još u augustu tarifni postupak na osnovu zahtjeva distributivnih preduzeća iz sistema Elektroprivrede RS-a o povećanju cijene mrežarine.

Logo-transparentni-1 O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.