Usvojen Zakon o obnovljivim izvorima energije u Republici Srpskoj!!!!

Narodna skupština Republike Srpske je 10. februara usvojila novi Zakon o obnovljivim izvorima energije kojim se uvode novi načini podsticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, te se omogućuje građanima da proizvode obnovljivu energiju za sopstvene potrebe. Iz kompanije eSOLAR d.o.o. kažu da je ovaj sistem podsticaja projekata obnovljivih izvora energije baziran na aukcijama, što podrazumijeva da će se za svaki novi projekat raspisati aukcija ili tender u kojem će se ocjenjivati sve pristigle ponude. Pojašnjavaju da sistem aukcija nije predviđen za male hidroelektrane što znači da one neće biti predmet razmatranja i davanja podsticaja. ‘’Sada je na redu i vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine da usvoji ovakav Zakon i omogući građanima FBiH ista prava kao što je to riječ u drugom entitetu, što po našim procjenama treba da se desi za par mjeseci. Ovaj Zakon je zaista neophodan da bi se ubrzala energetska tranzicija koja je neminovna.’’ –  kazao je Goran Valka, izvršni direktor kompanije eSOLAR d.o.o. iz Sarajeva.

U procesu javnih konsultacija na Nacrt Zakona, Centar za životnu sredinu i članice najveće ekološke mreže organizacija Eko BiH su dostavili primjedbe, sugestije i komentare od kojih je dobar dio uvažen i uvršten u konačni Prijedlog ovog zakona. Najveći uspjeh je ukidanje podsticaja za male hidroelektrane veće snage od 150 kW, te ograničavanje podsticaja za mikrohidroelektrane za koje je postojala kontra-inicijativa da se ta snaga poveća na 500 kW što je jedna od preporuka Energetske zajednice.

“Time smo dali jedan veliki doprinos zaustavljanju navale gradnje i još više suzili prostor projektima malih hidroelektrana. Pored toga smo insistirali da se veća prava i mogućnosti obezbijede za projekte ‘građanske energije’ te su kupci-proizvođači kao i zajednice obnovljive energije po prvi put značajno prepoznati u ovom Zakonu. Tek sada možemo reći, da smo otvorili vrata da građani koji imaju mogućnost i žele da proizvode energiju za sopstvene potrebe, to mogu učiniti bez prevelikih administrativnih i finansijskih poteškoća što je do sada bilo vrlo destimulišuće. Vjerujemo da su kampanja Čuvari rijeka i usvajanje Deklaracije o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj doprinijeli ovakvom ishodu“, rekao je Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu.

Građani BiH u 2019. godini su preko računa za električnu energiju platili oko 50 miliona KM naknade za obnovljive izvore energije. Tim novcem isplaćen je podsticaj za male hidroelektrane u iznosu od preko 36 miliona KM, za solarnu 8,7 miliona, za vjetro 1,3 miliona a za biomasu i biogas tek nešto više od 0,2 miliona KM. Iako plaćaju ovu naknadu, građani od nje nemaju nikakvu korist jer se podsticaj isplaćuje privatnim kompanijama.

U Europskoj uniji, građani se podstiču da od prikupljenog novca investiraju u vlastita energetska postrojenja i samostalno proizvode i troše obnovljivu energiju iz malih solarnih, vjetro ili postrojenja na biomasu i biogas. Prednost je što višak proizvedene struje mogu da isporuče u elektroenergetsku mrežu, te da isti kompenziraju u periodima kada im je potrošnja veća od proizvodnje.  Pored toga, lokalne zajednice se podstiču da se udružuju i osnivaju energetske zadruge koje proizvode iz obnovljivih izvora energije koju mogu koristiti ili prodavati na tržištu.

Logo-transparentni-1 O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.