eSOLAR d.o.o.

SvijetKenija testira nove solarne panele

Kenija testira nove solarne panele

Multinacionalni tim naučnika spreman je za testiranje novih solarnih panela u Keniji s namjerom da pomognu u proizvodnji električne energije, ali i da osiguraju hranu. Prethodno manje testiranje je trajalo godinu dana, te je pokazalo obećavajuće rezultate, pa su sada očekivanja još i veća. Solarni paneli su poznati po tome što imaju mogućnost rješavanja problema s električnom energijom, posebno u udaljenim dijelovima svijeta. Međutim, njihova instalacija zahtijeva ključni resurs, a to je zemljište. S obzirom na klimatske promjene i rastuću potrebu populacije za hranom, ključno je zadržati obradivo zemljište. Sada, nova tehnika nazvana agrivoltaika omogućava postizanje oba cilja, uzgajanje usjeva, te stvaranje električne energije na istom komadu zemlje.

Ova metoda agrikulture podrazumijeva solarne panele postavljene na obradivim poljima, ali na način da se postave iznad tla i s razmakom u odnosu na usjeve. Naprotiv popularnom vjerovanju da sjena solarnih panela negativno utječe na rast biljaka, one su ipak pokazale poboljšano preživljavanje i prinose. Razlog je to što solarni paneli bolje kontrolišu stres koji Sunce uzrokuje biljkama, tako da su one u sjeni/hladu zaštićene od visokih temperatura i UV zračenja.

Mediji pišu da su usjevi poput kupusa, patlidžana i zelene salate koji su uzgajani u procesu agrovoltaike tokom testnog perioda u Keniji bili veći i čak zdraviji. Osim toga, zabilježena je značajna ušteda vode koja bi inače bila izgubljena usljed isparavanja tla, a i zbog potreba biljaka u regijama s nedostatkom vode. Također, ispod panela je moguće saditi i usjeve koji ranije nisu uspijevali u Keniji, a farmeri mogu saditi i skuplje biljke te i na taj način povećati svoje prihode. Cilj naučnika je da novu tehnologiju rašire u Istočnoj Africi, ali i šire.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.