eSOLAR d.o.o.

BiHVlada dala saglasnost za solarni park u Bileći od 10 MW

Vlada dala saglasnost za solarni park u Bileći od 10 MW

Vlada Republike Srpske je nakon izvršenih konsultacija i pribavljenih pozitivnih mišljenja nadležnih institucija i jedinica lokalne samouprave, donijela Odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane ‘’Solarni park Bileća’’ na području općine Bileća. Instalirana snaga elektrane je 10 MW i procijenjena godišnja proizvodnja će iznositi oko 16,5 GWh, saopćeno je iz Vlade RS. Ministarstvo energetike i rudarstva će u narednom periodu provesti proceduru u cilju raspisivanja javnog poziva za dodjelu koncesije za izgradnju ove solarne elektrane.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.