eSOLAR d.o.o.

BiHElektroprivreda BiH kupuje gotove projekte obnovljivih izvora energije

Elektroprivreda BiH kupuje gotove projekte obnovljivih izvora energije

JP Elektroprivreda BiH d.d. objavila je Poziv zainteresiranim stranama za iskazivanje interesa za prodaju projekata obnovljivih izvora energije (OIE) i privrednih društava vlasnika projekata obnovljivih izvora energije. Poziv se odnosi na pravna ili fizička lica zainteresiran za prodaju projekata OIE koji su već u pogonu, i projekata koji su u razvoju, kao  i privrednih društava koja u svom vlasništvu imaju projekte OIE koji su već u pogonu i projekte koji su u razvoju. Pod projektima OIE koji su predmet ovog poziva podrazumijevaju se: hidroelektrane snage uključivo i veće od 1 MW koje su u pogonu, hidroelektrane snage uključivo i veće od 10 MW koje su u razvoju, vjetroelektrane snage uključivo i veće od 10 MW koje su u pogonu ili su u razvoju i solarne elektrane (samostojeće) priključne (AC) snage uključivo i veće od 3 MW koje su u pogonu ili su u razvoju.

Procijenjena vrijednost projekta na bazi detaljnog proračuna LCoE bit će osnova za procjenu vrijednosti privrednog društva koje je vlasnik projekta OIE. Dobivena vrijednost biće korigovana za odgovarajući dio imovine i obaveza privrednog društva, prema nalazu dubinske analize. Procjeni vrijednosti privrednog društva prethodiće dubinska analiza (finansijski, pravni i porezni due diligence) privrednog društva od strane nezavisne konsultantske kuće koju će angažovati JP EPBiH. Vlasnici i ovlaštena lica privrednih društava bit će u obavezi pune saradnje i dostave odgovarajuće dokumentacije JP EPBiH tokom trajanja cijelog procesa po ovom pozivu. Nakon toga kompanija će obaviti inicijalnu ocjenu ponuda i napraviti listu prihvatljivih projekata, koje će rangirati na osnovu proračuna nivelisanih troškova proizvodnje.

Inače, ovo je treća godina da Elektroprivreda BiH objavljuje pozive za prodaju projekata čime širi mrežu obnovljivih izvora energije. Kompanija je u svoj proizvodni portofolio i plan poslovanja kao ključno stavila povećanje udjela obnovljivih izvora. Ukoliko privredno društvo pored projekta OIE posjeduje i drugu imovinu ili se bavi drugom djelatnošću koja nije od interesa za JP EPBiH, prije preuzimanja privrednog društva JP EPBiH može tražiti da se privredno društvo oslobodi te imovine ili ukine pomenutu djelatnos, navodi se u Pozivu.

Poziv zainteresiranim stranama otvoren je do 31.12.2022. godine.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.