eSOLAR d.o.o.

RegionOgraničenje snage solarnih elektrana za prosumere

Ograničenje snage solarnih elektrana za prosumere

Srbija će povećati planirani dozvoljeni kapacitet za solarne elektrane koje mogu da instaliraju prosumeri, odnosno domaćinstva i firme koji žele da proizvode zelenu struju za sopstvenu potrošnju. Tako će uroditi plodom kritike da će uvođenje ograničenja od 6,9 kW usporiti instaliranje solarnih elektrana i proizvodnju zelene energije. Uvođenje ograničenja planirano je Prijedlogom Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije koje je pripremilo Ministarstvo rudarstva i energetike.

Prijedlogom je bilo predviđeno da domaćinstva koja žele da postanu prosumeri i proizvode struju za sopstvenu potrošnju neće moći priključiti solarne elektrane snage veće od 6,9 kW, a firme snage veće od 150 kW. Trenutno je prosječna snaga solarnih elektrana na krovovima domaćinstava veća od 8 kW, a kod firmi veća od 27 kW. Trenutno prosumeri (kupci-proizvođači) u Srbiji mogu priključiti solarne elektrane čija je ukupna snaga jednaka snazi priključka na mrežu koja im je odobrena od strane Elektroprivrede Srbije (EPS) i Elektrodistribucije Srbije (EDS).

Najnovijim izmjenama, koje bi trebalo da budu unijete u Prijedlog zakona preko amandmana, ograničenje za domaćinstva bit će povećano sa 6,9 kW na 10,8 kW, a za firme sa 150 kW na 5 MW. Limit od 5 MW za firme važit će do 1. jula 2024., kada će ograničenje biti 150 kW. Inače, trenutno najveća priključena krovna solarna elektrana kod domaćinstava ima bezmalo 47 kW, a kod privrede skoro 1 MW. Trenutno struju iz solarnih elektrana proizvodi 924 domaćinstava i 296 preduzeća, a ukupna snaga elektrana je veća od 12 MW.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.