eSOLAR d.o.o.

BiHDonosimo detalje novog utvrđenog Zakona o OIE u FBiH

Donosimo detalje novog utvrđenog Zakona o OIE u FBiH

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI), utvrdila Prijedlog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Radi se o jednom od zakona koji je, između ostalih, Vlada FBiH na svojoj prvoj sjednici povukla iz parlamentarne procedure. Kako je obrazloženo, uvažavajući činjenicu da su dostavljeni određeni komentari na tekst utvrđenog prijedloga, resorno Federalno ministarstvo je organizovalo radni sastanak svih relevantnih institucija u energetskom sektoru (Regulatorna komisija za energiju u FBiH, Operator za OIEiEK, predstavnici dvije elektroprivrede, Privredna komora FBiH, Udruženje poslodavaca u FBiH, predstavnici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i tehnička asistencija USAID), kako bi se razmotrili komentari, te napravile određene promjene, a s ciljem dobijanja što kvalitetnijeg zakonskog rješenja.

Na tom sastanku zaključeno je da je potrebno u određenim segmentima dopuniti i izmjeniti tekst ovog zakonskog rješenja na način da se određene nedoumice riješe, te su u skladu s tim dostavljeni prijedlozi učesnika sastanka i uvršteni. Ovaj zakon je, inače, dio seta od tri energetska zakona, zajedno sa zakonima o električnoj energiji i o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti koje je neophodno usvojiti radi unapređenja zakonskog okvira, te usklađivanja s propisima Europske unije. Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, između ostalog, ima za cilj promovirati i regulirati proizvodnju električne i energije grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kao i upotrebe obnovljivih izvora energije u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije.

Također, cilj je obezbjeđenje razvoja podsticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. U obrazloženju teksta ovog Zakona, predlagač je naveo i to da je Bosna i Hercegovina potpisnica Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, te kao takva ima obavezu da preuzme pravnu stečevinu Energetske zajednice u svoje zakonodavstvo, između ostalog, i iz oblasti obnovljivih izvora energije. Navedena obaveza je podrazumijevala da se uradi reforma sistema podsticaja, odnosno da se na jasniji i transparentniji način dodjeljuju podsticaji kako malim, tako i velikim proizvođačima iz obnovljivih izvora energije. Osim toga, potrebno je i omogućiti građanima da se na jednostavniji način uključe u dekarbonizaciju energetskog sektora.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.