eSOLAR d.o.o.

BiHUskoro grantovi i za solarne elektrane za pravna i fizička lica

Uskoro grantovi i za solarne elektrane za pravna i fizička lica

U sjedištu Vlade FBiH predstavljena je online platforma E-prijava. Radi se o platformi koju je kreirao projekat Vlade Sjedinjenih Američkih Država, USAID EPA, koja će doprinijeti sistemskom pristupu finansiranju mjera energetske efikasnosti u BiH. Prvi takav primjer bit će dodjela grant sredstava EU za mjere energetske efikasnosti u domaćinstvima, kao i u mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP). Za ovu namjenu, EU izdvojila je grant sredstva u iznosu od 12,9 miliona KM za domaćinstva i 12,9 miliona KM za mikro, mala i srednja preduzeća. U narednom periodu, očekuje se objava javnog poziva za dodjelu sredstava za 2023. godinu koji će u ime Vlade FBiH objaviti Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Vedran Lakić, pozvao je građane i MMSP da se prijave na Javni poziv kada bude objavljen i učine prvi korak ka energetski efikasnijoj budućnosti. “Očekujemo da će ovaj paket podrške Evropske unije kao i IT sistem za njegovu implementaciju, doprinijeti unapređenju energetske efikasnosti za minimalno 2600 domaćinstava i minimalno 264 mikro, mala i srednja preduzeća. Zahvaljujem se EU na vrlo vrijednoj pomoći građanima i privredi, te projektu Vlade SAD-a, USAID Asistencija energetskom sektoru na tehničkoj izradi platforme”, istakao je ministar Lakić i dodao da mjere energetske efikasnosti pored dugoročne uštede novca, unapređuju životni standard građana i tržišnu konkurentnost MMSP.

Specijalista za upravljanje projektima USAID BiH Ankica Gavrilović, naglasila je da USAID već dugi niz godina pomaže institucijama u Bosni i Hercegovini koje rade u oblasti energetske efikasnosti. “Nadam se da ćemo u narednom periodu nastaviti zajednički rad na uvođenju održivog finansijskog mehanizma putem kojeg bi uspješno, na sistemski način provodili sve programe finansiranja mjera EE u stambenom sektoru kao i u MMSP. Ovo je idealno vrijeme, budući da nova Vlada pravi programe rada za naredni period i smatramo da je izuzetno važno uključiti energetsku efikasnost kao razvojni mehanizam, donijeti odgovarajući zakonski okvir i omogućiti građanima Federacije da iskoriste prednosti energetski efikasne budućnosti”, kazala je Gavrilović.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.