Objavljen Registar kupaca-proizvođača (Prosumera) u Srbiji

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, donijelo je Pravilnik o načinu vođenja Registra kupaca–proizvođača (“prozjumera”) priključenih na prenosni, distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem i metodologiji za procjenu proizvedene električne energije u proizvodnom objektu kupca–proizvođača. Pravilnik je objavljen u novom Službenom glasniku. Pravilnikom se propisuje način vođenja Registra kupaca–proizvođača priključenih na prenosni, distributivni i zatvoreni distributivni sistem, kao i metodologija za procjenu proizvedene električne energije u objektu kupca–proizvođača.

Shodno tome, Elektrodistribucija Srbije objavila je Registar kupaca-proizvođača priključenih na prenosni, distributivni i zatvoreni distributivni sistem (Registar K-P). Novi Zakon o obnovljivim izvorima energije uveo je koncept Prosumera, odnosno kupaca-proizvođača, što daje mogućnost građanima i privredi da proizvode električnu energiju za vlastitu potrošnju, a da višak električne energije predaju u elektroenergetsku mrežu. Obveznici unosa podataka u Registar kupaca–proizvođača su nadležni operatori sistema na koji je objekat kupca–proizvođača priključen, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije. Upis u Registar kupaca–proizvođača vrši nadležni operator sistema odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana priključenja objekta kupca–proizvođača na elektroenergetski sistem. Sve informacije o tome kako postati kupac-proizvođač možete pronaći na web stranici Elektrodistribucije Srbije www.eps.rs.

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, Zakon koji prepoznaje ovaj sistem Prosumera trenutno je na snazi u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, dok u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon čeka na usvajanje, bez unaprijed definiranog datuma. Kako nadležne institucije u FBiH tvrde, usvajanje Zakona je na pragu, te se očekuje izvršenje u narednom periodu. ‘’Ako pratimo dešavanja u susjednoj Srbiji, možemo doći do zaključka da će Zakon o Prosumerima tretirati korisnike na način da će višak energije biti moguće plasirati u elektrodistributivni sistem i on ima ulogu privremenog skladišta, ili virtualne baterije. Kada je potrošnja veća od proizvodnje, onda se ti viškovi povlače iz mreže, i opet koriste kao vlastita energija koja je proizvedena. Kada, i ako se potroši naša količina viškova koje smo proizveli, tek onda počinjemo da plaćamo struju. Važno je istaći da će postojati obračunski period u sklopu kojeg će biti moguće iskoristiti plasirani višak energije u mrežu, nakon čega, ako se on ne povuče iz mreže, biti anuliran i kreće novi obračunski period, koji traje jednu godinu, i tako za svaku narednu godinu.’’ – pojašnjava Goran Valka, izvršni direktor kompanije eSOLAR d.o.o.

Logo-transparentni-1 O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.